הרשמת מנויים לגישה מהבית דרך שרת זיעור
אנו מודים לך שבחרת להשתמש במאגרי המידע של MICROMEDEX, ומבקשים אותך לענות על הטופס המצורף.

בסיום התהליך, ישלח מייל לתיבת הדאר שלך בעבודה. יהיה עליך לאשר את הרשמתך מתוך אותו המייל.

אם תעשה זאת, תשאר ההרשמה בתוקף, אך אם לא, תבוטל גישתך למאגרי המידע דרך שרת זיעור באופן אוטומטי. לשאלות ניתן לפנות לסימה לבני, רוקחת simal@ziur.co.il 052-2610138

לא מוצא את המוסד שלך ברשימת המוסדות, מלא את טופס הבא , ושלח לנו אותו בפקס או במייל לפי ההוראות למעלה.
שם פרטי
שם משפחה
כתובת
מוסד
תפקיד
ת.ז
טלפון
פקס
אימייל בבית
אימייל בעבודה
האם אתה בן אנוש?
8+6


הצהרה:
אני מאשר בזאת שהנני עובד במוסד שמנוי על מאגרי המידע של MICROMEDEX ובתוקף זאת אני מבקש גישה מהבית לשרת זיעור. אני מתחייב בזאת שלא להעביר את פרטי ההתקשרות שלי מהבית לכל אדם או גף אחר. ידוע לי שהזכות לגישה למאגירם מוקנית כל זמן שאני עובד במקום עבודתי הנוכחי.